Wednesday, December 14, 2016

Journalist Amund Bakke Foss

Amund Bakke Foss is a journalist for the Norwegian newspaper VG. He is a foreign corresponder, and he works with countries all around the world. Recently, he has written a lot of articles about the war in Aleppo, Syria. He isn't on the ground in Aleppo, but works from Cairo, Egypt. We read two of his articles, that we all found very shocking and interesting. You can read them here: Syria - school attack and The citizens' stories

We got to answer him some questions, and he answered. Q stands for question and A stands for answer. These are some of them, all written by the same student (who had follow-up questions as well).
Q: Hei Amund Bakke Foss! Hvordan var det for deg å snakke med disse folkene? Hvilke inntrykk fikk du av å snakke med de? Hva tror du er grunnen til at FN har gjort så lite i Aleppo?
A: Jeg synes det er veldig viktig å snakke med dem for å få et inntrykk av hvordan det er å leve i krig. Jeg sitter i trygghet i Norge, mens de snakker med meg mens de bombes. Jeg blir først og fremst slått i bakken av hvor modige mange av dem er. De står opp og snakker om det som skjer, selvom de er i livsfare hvis regimet klarer å ta over områdene deres. Det er utrolig hvor sterk overlevelsesevnen er. De har opplevd ting vi ikke kan tenke oss, men de holder ut. Vi skal være veldig takknemlig for at noen orker å holde kontakten med journalister som meg, mens de forsøker alt de kan å overleve. FN gjør veldig lite, fordi de ikke har noen militærstyrke å bruke. For at FN skal gjøre noe i en krigssituasjon må de få forslaget godkjent i FNs sikkerhetsråd, og der vil Russland alltid legge ned veto. Og Russland og det syriske regimet, kan nå i samarbeid med Iran, nesten gjøre hva de vil uten at noen griper inn. Etter krigene i Afghanistan, Irak og Libya er USA veldig redde for å sette inn militærmakt i stor grad i Syria.
Q: Hvordan skal FN kunne fungere på den måten den skal hvis noen kan nekte de å redde mennesker for egen vinning?
A: Det er et veldig godt spørsmål, Elias. Det er et av de store problemene vi har i verden i dag. Hvis en mektig stat som Russland bestemmer seg for å angripe mennesker i Syria, og det syriske regimt lar dem gjøre det, er det lite FN kan gjøre.FN kan ikke vedta noen resolusjoner som stopper det. Og mange stater tør ikke legge seg i en væpnet konflikt med mektige Russland. Det er en veldig vanskelig verden vi lever i. Men vi må bare fortsette å håpe og jobbe for at det skal bli bedre.
Q: Om jeg har forstått deg rett vil FN aldri kunne gjøre noe uten godkjennesle fra Russland? Det vil da si om noen av landene med vetorett nekter for noe, kan man aldri gjøre det?
A: Du har forstått meg rett, og det er en av de aller vanskeligste reglene i FN.
Q: Hvem er "Den frie Syriske hær" Tror du de kan gjøre noen forskjell og er de noe bedre enn noen andre?
A: Dette var den gruppen som først tok opp våpen for å beskytte sivilbefolkningen som demonstrerte mot diktatoren. De besto av leger, lærer, og soldater som byttet side i konflitken. De var sterke i starten av krigen og der er mer moderate og sekulære enn mange andre grupper. Likvel har det også kommet rapporter om at de har gjort flere overgrep. De anses av Vesten for å være bedre enn mange av ekstremistgruppene i landet.
Q: Om de "vinner" tror du det kommer til å skje noe lignende som i Libya? At de som overtar etter diktatorer er like ille eller enda verre. I så fall, hvem ville i dine øyne vært best om "vant" denne konflikten?
A: Det er vanskelig å se hva som er løsningen i Syria nå. Opprørerne består av så mange ulike grupper med så mange ulike mål. Krigen ville ikke vært over, selvom Assad skulle falle. Mange av de "gode" menneskene i syria, som ønsket demokrati og frihet til å si hva de ville er drept, fengslet eller har flyktet.

We found out some shocking facts about this crisis that we didn't already know. We didn't know the situation was as critical as it is. Amund also gave us very good and fulfilling answers that we never would have gotten to know if it wasn't for him.

Here is a photo of Amund Bakke Foss. Image source: http://www.vg.no/profil/18149/
 
This post is written by Marte.
 

No comments:

Post a Comment