Tuesday, December 13, 2016

Author Jacob Waerness

Jacob Waerness is the author of the book “Sikkerthetssjef i Syria”. He has also worked at the Section of Counter Terrot at the Police Security Service. He worked as Head of Security in a cement factory in Syria from 2011 to 2013. Then, beacause of the conflict that stroke the country, he moved back home and wrote a book about it. During his time he witnessed 4 abductions and he cooperated with people who are now considered as terrorists. Today, he is wanted both by the government in Syria and ISIS. And we got to ask him some questions.

We asked him some questions, and he answered. Q stands for question and A stands for answer.
Q: Hei Jacob, hva mener du er utløsende årsaker til grunnleggelsen av IS og andre terrorgrupper?
A: Hei Georg, vanskelig spørsmål. Bakgrunnen for ekstremisme er sammensatt og kan forstås fra et storpolitisk perspektiv (rivalisering mellom stormakter etc), sosioøkonomisk (forskjellen mellom fattig og rik etc), sosiologisk (jakt på gruppetilhørighet, fremmedgjøring) og psykologisk (personlige grunner, spenningssøken, personlige problemer etc). I Syria forårsaket maktvakuumet, som ble til etter at regimet trakk seg tilbake fra mange regioner, at andre politiske og militære aktører kunne komme og fylle dette. Kaoset som fulgte har vært gode kår for ekstremistiske grupper.
Q: Hei Jacob Waerness! Kan man sammenligne IS med korsfarerne på 1100-tallet? På måten IS nå prøver å kun ha én religion i verden, i likhet med slik enkelte prøvde med kristendommen for 900 år siden.
Q: Hei, Jacob Waerness!
Jeg lurer på hvordan du følte det når alt begynte å eskalere? Var du redd, og hva følte du at du kunne gjøre med saken? Jeg lurer også på om du hadde noen ubehagelige møter med volden, demonstrasjoner eller soldater?
Det er litt personlige spørsmål, så du trenger ikke svare om du føler det blir for personlig.
A: Hei Marte, fint med personlige spørsmål! Situasjonen eskalerte jevnt fra jeg ankom i sept. 2011. Det ble derfor en gradvis tilpasning. Jeg var aldri redd, men alltid bekymret mtp jobben jeg var satt til å gjøre. Profesjonelt var det utfordrende og spennende og jeg følte jeg var på et sted der det skjedde noe viktig. Samtidig var det trist og deprimerende å se et samfunn gå i oppløsning og kjenne på skuffelsen hos alle syrerne, mange som nettopp hadde kommet tilbake fra utlandet i årene før for å delta i det de trodde skulle bli en lysere framtid for Syria. Jeg hadde aldri noen traumatiske opplevelser, selv om noen pekte på meg med våpen osv., men jeg følte likevel at det var et visst system i det som skjedde. Jeg så imidlertid kamphandlinger og det er klart jeg kunne se for meg hva som skjedde der hvor for eksempel en granat landet…

I think we all have learned a lot about other sides of the ISIS conflict from talking to Jacob Waerness. He is one of the people who lived there before things got really bad and has a quite a more in-dept knowledge about the subject.This post is written by Elias.

No comments:

Post a Comment