Tuesday, December 13, 2016

Journalist Ole Mathismoen


Ole Mathismoen is a journalist working for a norwegian newspaper called Aftenposten. He is the founder behind the blog “Oles klode” or in english “Ole’s globe” this blog is about the climate, and how pollution is effecting our world. Mathismoen has been writing about environment since 1980, and he has won the Bergesen prize for his work. Mathismoen thinks that the environment is important, that’s one of the reasons he writes about it.

Here is a picture of Ole Mathismoen.

We asked some questions and Ole was kind enough to reply, the questions and answers are all in norwegian. Q stands for question and A stands for answer.
Q: Hvor lenge tror du det er til Norge går tom for olje? Og hva tror du Norge bør satse på etter det?
A: Jeg husker ikke i farten, men vi åpner jo stadig nye felt, så helt tomt blir det neppe på svært lenge, selv om produksjonen allerede har begynt å falle. Jeg synes Norge bør satse skikkelig på fornybar energi, mye mer enn det vi gjør nå. Vi kan vannkraft, det har vi mye av, men vi må også satse på nye fornybare energier sol sol, vind, bølgekraft, sjøvarme og mye annet. Jeg tror, med Norges enorme ingeniør-kompetanse, at vi kunne tjent stort på å ta et bevisst bytte fra olje til fornybar.
Q: Hva tenker du om verdens matsituasjon? Burde alle bli vegetarianere, eller tror du vi kan klare å begrense produksjonen av for eksempel oksekjøtt?
A: Det hadde helt klart hjulpet om mange ble vegetarianere, men det er vel tvilsom at vi skje. Men vi er helt, helt nødt til å redusere bruken av kjøtt ganske kraftig - både for å kunne skaffe nok mat og for å begrense metan-utslippene fra kuenes raping.
I think that Mathismoen was helping us learning more environment and global warming. I think we learned many new things about this, and that we also got more of daily things we do which can save the planet.


This post is written by Hlin-Såga

No comments:

Post a Comment